Home / Ngữ văn / Ngữ văn lớp 6

Ngữ văn lớp 6

Tóm tắt truyện Treo biển

Tóm tắt truyện Treo biển

Tóm tắt truyện Treo biển Một cửa hàng bán cá đề biển: "Ở đây có bán cá tươi". Cứ nghe người đi qua bình phẩm, nhà hàng lại cất bớt đi một hai chữ, từ "Ở đây có bán cá tươi", đến "Ở đây có bán cá", rồi "Có bán …

Read More »