Home / Ngữ văn / Tiếng Việt lớp 5

Tiếng Việt lớp 5

Tả bố của em

Tả bố của em

Đề bài: Em hãy tả bố của em Tả bố của em – Bài làm 1 Mẹ, người cho ta thấy được cuộc đời tươi đẹp. Đã có biết bao bài ca viết về mẹ, mẹ luôn nhẹ nhàng ân cần che trở cho ta bao nhiêu thì bố lại …

Read More »