Giải Sinh lớp 12 Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Giải Sinh lớp 12 Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học Bài 1 (trang 212 SGK Sinh học 12): Tiến hoá nhỏ là gì? Lời giải: Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và tần số … Read moreGiải Sinh lớp 12 Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Giải Sinh lớp 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái Bài 1 (trang 203 SGK Sinh học 12): Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Cho ví dụ về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng phù hợp … Read moreGiải Sinh lớp 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Giải Sinh lớp 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Giải Sinh lớp 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển Bài 1 (trang 200 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hoá trên Trái Đất. Lời giải: Trình bày khái quát chu trình sinh địa hoá trên Trái Đất: Chu trình sinh … Read moreGiải Sinh lớp 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Giải Sinh lớp 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Bài 1 (trang 194 SGK Sinh học 12): Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 chuỗi thức ăn. Lời giải: – Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng … Read moreGiải Sinh lớp 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 41: Diễn thế sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 41: Diễn thế sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 41: Diễn thế sinh thái Bài 1 (trang 185 SGK Sinh học 12): Thế nào là diễn thế sinh thái? Lời giải: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường. Song … Read moreGiải Sinh lớp 12 Bài 41: Diễn thế sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Bài 1 (trang 180 SGK Sinh học 12): Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quẫn xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. … Read moreGiải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải Sinh lớp 12 Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật Bài 1 (trang 174 SGK Sinh học 12): Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì? Lời giải: Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể … Read moreGiải Sinh lớp 12 Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Bài 1 (trang 170 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư. Lời giải: Giải thích các khái … Read moreGiải Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Bài 1 (trang 165 SGK Sinh học 12): Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường? Lời giải: Sự hiểu biết về … Read moreGiải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

DMCA.com Protection Status