Giải Sinh lớp 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Bài 1: Tìm nội dung thích hợp điền vào ô trống hoàn thiện bảng sau: Lời giải: CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Bài 1: Giải thích các pha đường … Read moreGiải Sinh lớp 10 Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Giải Sinh lớp 10 Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Giải Sinh lớp 10 Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Bài 1: Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường nào? Lời giải: – Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây từ người này sang người khác. Tác nhân gây bệnh rất đa … Read moreGiải Sinh lớp 10 Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Giải Sinh lớp 10 Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn

Giải Sinh lớp 10 Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn

Giải Sinh lớp 10 Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn Bài 1: Phagơ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh vật như thế nào? Lời giải: Ngành công nghiệp vi sinh rất đa dạng, bao gồm nhiều ngành sản xuất khác nhau như ngành sản xuất chất … Read moreGiải Sinh lớp 10 Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn

Giải Sinh lớp 10 Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Giải Sinh lớp 10 Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Giải Sinh lớp 10 Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ Bài 1: Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào. Lời giải: Năm giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào gồm: – Giai đoạn hấp thụ: Nhờ glicôprôtêin đặc hiệu bám lên thụ thể bề … Read moreGiải Sinh lớp 10 Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Giải Sinh lớp 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut

Giải Sinh lớp 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut

Giải Sinh lớp 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut Bài 1: Hãy giải thích các thuật ngữ: virion, capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài. Lời giải: – Virion là virus có cấu tạo hoàn chỉnh , gồm axit nucleic bao quanh bởi protein. – Capsit : lõi là axit nucleic và vỏ … Read moreGiải Sinh lớp 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật Bài 1: Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau : – Môi trường a gồm : nước, muối khoáng và nước thịt. – Môi trường b gồm : nước, … Read moreGiải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật Bài 1: Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào? Lời giải: Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau: – Nội bào tử: Nội bào tử được hình thành khi gặp điều kiện bất lợi. Nội … Read moreGiải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật Bài 1: Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn. Lời giải: Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn? a. Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng … Read moreGiải Sinh lớp 10 Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Giải Sinh lớp 10 Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Giải Sinh lớp 10 Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic I. Lên men etilic Đường →nấm men CO2 + etilic + năng lượng. Nhận xét Ống 1 Ống 2 Ống 3 Có bọt khí CO2 – + – Có mùi rượu – + – Có mùi đường + + – Có mùi … Read moreGiải Sinh lớp 10 Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic

DMCA.com Protection Status