Giải Sinh lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Giải Sinh lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Giải Sinh lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Bài 1 (trang 185 SGK Sinh 11): Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đế gì trong sinh đẻ ở người? Lời giải: Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề vô sinh trong … Read moreGiải Sinh lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Giải Sinh lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Giải Sinh lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Giải Sinh lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản Bài 1 (trang 181 SGK Sinh 11): Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêron hoặc prôgestêron + ơstrồgen) có thể tránh được mang thai, tại sao? Lời giải: Uống thuốc viên tránh thai hằng ngày làm cho nồng độ … Read moreGiải Sinh lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Giải Sinh lớp 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật Bài 1 (trang 178 SGK Sinh 11): Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Lời giải: Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính: * Sinh sản vô tính … Read moreGiải Sinh lớp 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật Bài 1 (trang 174 SGK Sinh 11): So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật? Lời giải: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật: * Điểm giống nhau: – Từ một cá thể … Read moreGiải Sinh lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 (trang 166 SGK Sinh 11): Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn? Lời giải: Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ bao phấn đến núm nhụy. Có 2 loại thụ phấn: * Tự thụ phấn: … Read moreGiải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật Bài 1 (trang 162 SGK Sinh 11): Sinh sản là gì? Lời giải: Sinh sản là quá trình tái sinh sản những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài. Bài 2 (trang 162 SGK Sinh 11): Sinh … Read moreGiải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 11 Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 11 Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) Bài 1 (trang 157 SGK Sinh 11): Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật. Lời giải: Một số nhân tố bên trong … Read moreGiải Sinh lớp 11 Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

DMCA.com Protection Status