Giải Sinh lớp 6 Bài 50: Vi khuẩn( tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 50: Vi khuẩn( tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 50: Vi khuẩn( tiếp theo) Bài 1: (trang 164 sgk Sinh học 6): Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên ? Lời giải: Xác động vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất biến đổi thành các vô cơ. Các chất này được cây xanh … Read moreGiải Sinh lớp 6 Bài 50: Vi khuẩn( tiếp theo)

Giải Sinh lớp 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật Bài 1: (trang 159 sgk Sinh học 6): Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ? Lời giải: Do con người khai thác bừa bãi các khu rừng để phục vụ nhu cầu … Read moreGiải Sinh lớp 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thựcvật đối với động vật và đối với đời sống con người Bài 1: (trang 154 sgk Sinh học 6): Thực vật có vai trò gì đối với động vật ? Lời giải: Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật . … Read moreGiải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài 1: (trang 151 sgk Sinh học 6): Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê? Lời giải: Trồng cây để ngăn cản gió bão, chống xới lở đê Bài 2: (trang 151 sgk … Read moreGiải Sinh lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải Sinh lớp 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Giải Sinh lớp 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Giải Sinh lớp 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu Bài 1: (trang 148 sgk Sinh học 6): Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi và cacbonic trong không khí ? Điều này có ý nghĩa gì? Lời giải: Trong quá trình quang hợp thực vật … Read moreGiải Sinh lớp 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Giải Sinh lớp 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Giải Sinh lớp 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Giải Sinh lớp 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng Bài 1: (trang 145 sgk Sinh học 6):Tại sao lại có cây trồng ? Nguồn gốc của nó từ đâu ? Lời giải: Từ thời xa xưa. con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ của cây cối mọc dại … Read moreGiải Sinh lớp 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Giải Sinh lớp 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật Bài 1: (trang 143 sgk Sinh học 6): Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó? Lời giải: Trong điều kiện chúng có cấu tạo cơ thể … Read moreGiải Sinh lớp 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

DMCA.com Protection Status