Giải Sinh lớp 9 Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Giải Sinh lớp 9 Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường Bài 1 (trang 190 sgk Sinh học 9) : Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật không? Lời giải: Có thể … Read moreGiải Sinh lớp 9 Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Giải Sinh lớp 9 Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

Giải Sinh lớp 9 Bài 61: Luật bảo vệ môi trường Bài 1 (trang 185 sgk Sinh học 9) : Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam. Lời giải: … Read moreGiải Sinh lớp 9 Bài 61: Luật bảo vệ môi trường

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái Bài 1 (trang 183 sgk Sinh học 9) : Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất? Lời giải: Có hai kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất đó là hệ sinh thái trên cạn … Read moreGiải Sinh lớp 9 Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 9 Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Giải Sinh lớp 9 Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Giải Sinh lớp 9 Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã Bài 1 (trang 179 sgk Sinh học 9) : Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã Lời giải: Có hai biện pháp chủ yếu là bảo vệ tài nguyên sinh vật … Read moreGiải Sinh lớp 9 Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Giải Sinh lớp 9 Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Giải Sinh lớp 9 Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Giải Sinh lớp 9 Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Bài 1 (trang 177 sgk Sinh học 9) : Tài nguyên tái sinh và không tái sinh khác nhau như thế nào? Lời giải: Tài nguyên không tái sinh là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng bị … Read moreGiải Sinh lớp 9 Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

DMCA.com Protection Status