Bình luận câu nói: Đừng sợ khi phải leo ra đầu cành, bởi vì trái đang đậu ở đó

Bình luận câu nói: Đừng sợ khi phải leo ra đầu cành, bởi vì trái đang đậu ở đó

Bình luận câu nói: Đừng sợ khi phải leo ra đầu cành, bởi vì trái đang đậu ở đó Bài làm Sự vận hành của vạn vật trong trời đất là một huyền nhiệm mà lý trí con người không thể hiểu nổi. Một vườn hồng dù đẹp đến mấy nhưng phía sau vẫn luôn … Read moreBình luận câu nói: Đừng sợ khi phải leo ra đầu cành, bởi vì trái đang đậu ở đó

Bình luận chứng minh rằng Học trò phải kính yêu và biết ơn thầy cô giáo

Bình luận chứng minh rằng Học trò phải kính yêu và biết ơn thầy cô giáo

Đề bài: Anh chị hãy Bình luận giải thích câu: Học trò phải kính yêu và biết ơn thầy giáo cho mọi người cùng hiểu. Từ xưa đến nay tôn sư trọng đạo luôn là một đạo đức là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân đã được tiếp nối phát huy từ bao … Read moreBình luận chứng minh rằng Học trò phải kính yêu và biết ơn thầy cô giáo

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (trang 20 sgk Lịch Sử 12): – Khu vực Đông Bắc Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào? Trả lời: Sau năm 1945, tình hình ở Đông Bắc Á có nhiều biến chuyển: … Read moreGiải bài tập Lịch sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) (trang 91 sgk Lịch Sử 11): – Các nước phát xít trong giai đoạn 1931 – 1937 đã có những hoạt động xâm lược nào? Trả lời: – Đầu những năm 30, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật … Read moreGiải bài tập Lịch sử 11 Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) (trang 175 sgk Lịch Sử 9): – Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước … Read moreGiải bài tập Lịch sử 9 Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 10: Các nước Tây Âu

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 10: Các nước Tây Âu

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 10: Các nước Tây Âu (trang 42 sgk Lịch Sử 9): – Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945 là gì? Trả lời: – 16 nước Tây Âu phải nhận viện trợ của Mĩ để phục hồi nền kinh … Read moreGiải bài tập Lịch sử 9 Bài 10: Các nước Tây Âu

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay (trang 53 sgk Lịch Sử 9): – Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay. Trả lời: 1. Sự phát triển của chủ nghĩa xã … Read moreGiải bài tập Lịch sử 9 Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925 (trang 62 sgk Lịch Sử 9): – Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với lớp người đi trước? Trả lời: – Các bậc tiền bối như … Read moreGiải bài tập Lịch sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam (trang 138 sgk Lịch Sử 8): – Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên. … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (trang 29 sgk Lịch Sử 8): – Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? Trả lời: Lao động trẻ em thì chỉ cần trả lương thấp và chưa có ý … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

DMCA.com Protection Status