Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Talk about you and your family – Kể về bạn và gia đình bạn

Talk about you and your family – Kể về bạn và gia đình bạn

My name is Hoang and I am 18 years old. I was born in Thua Thien Hue province. I have one younger brother. He is still in high school. We fight all the time like Tom and Jerry. My father is working in the social labour office. He has worked there for 30 years. Before that, he was a war soldier. My mother is working in the social insurance office. My parents have been married for 25 years. We moved to Dong Ha town and we have been living there since 1995. In my early school years, I went to the kindergarten, Ham Nghi primary school, Nguyen Hue secondary school, then Le Loi high school. I like football and music. AC Milan is my favorite team. My dream would become a good doctor to cure people.

Tên tôi là Hoàng và tôi 18 tuổi. Tôi sinh ra ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi có một người em trai. Cậu ấy vẫn còn ở trường trung học. Chúng tôi chiến đấu tất cả các thời gian như Tom và Jerry. Cha tôi đang làm việc trong các cơ quan lao động xã hội. Ông đã làm việc ở đó 30 năm. Trước đó, ông là một người lính chiến. Mẹ tôi đang làm việc trong văn phòng bảo hiểm xã hội. Cha mẹ tôi đã cưới nhau được 25 năm. Chúng tôi chuyển đến thị trấn Đông Hà và chúng tôi đã sống ở đó từ năm 1995. Trong năm học đầu tiên của tôi, tôi đã đi đến trường mẫu giáo, trường tiểu học Hàm Nghi, Nguyễn Huệ trường thứ cấp, sau đó Trường THPT Lê Lợi. Tôi thích bóng đá và âm nhạc. AC Milan là đội bóng tôi yêu thích. Tôi ước mơ sau này trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *