Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 4 (Unit 9-10)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 4 (Unit 9-10)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 4 (Unit 9-10) Review 4: Language 1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung để hoàn thành câu.) 1. infrastructure 2. sustainable 3. renewable 4. overcrowded 5. inhabitants 2. Complete the … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 4 (Unit 9-10)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 10: Healthy lifestyle and longevity Unit 10 lớp 11: Getting started 1. Kim is asking Max about a TV health show she missed. Listen and read. (Kim đang hỏi Max về một chưong trình Sức Khỏe trên TV mà cô ấy bỏ lỡ. Hãy nghe và … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 9: Cities of the future

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 9: Cities of the future

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 9: Cities of the future Unit 9 lớp 11: Getting started 1. Phong, Chi and Ha are discussing their class assigment. Listen and read. (Phong, Chi và Hà đang thảo luận về bài tập trên lớp của họ. Hãy nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch Phong: … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 9: Cities of the future

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 3 (Unit 6-7-8)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 3 (Unit 6-7-8)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 3 (Unit 6-7-8) Review 3: Language 1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung đố hoàn thành câu.) 1. carbon footprint 2. excavation 3. intact 4. academic 5. undergraduate 2. Complete … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 3 (Unit 6-7-8)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 8: Our world heritage sites

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 8: Our world heritage sites

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 8: Our world heritage sites Unit 8 lớp 11: Getting started 1 Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Nam: Chào Dan. Bạn đã lên kế hoạch thăm quan thành phổ chưa? Dan: Chưa. Bạn khuyên mình nên đi thăm nơi nào? Nam: Bạn … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 8: Our world heritage sites

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 7: Further Education

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 7: Further Education

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 7: Further Education Unit 7 lớp 11: Getting started 1. Listen and read Hướng dẫn dịch Phong: Này, bạn ngồi trước màn hình máy tính lâu quá rồi đấy nhé. Đang tìm kiếm cái gì thế? Kevin: Ờ, mấy hôm nay mình đang tìm kiếm thông … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 7: Further Education

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 6: Global Warming

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 6: Global Warming Unit 6 lớp 11: Getting started 1. Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Cô Hoa: Nào, Nhóm 2. Các em chuẩn bị đến đâu rồi? Có phải chủ đề của các em là sự nóng lên của toàn cầu không? … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 6: Global Warming

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 2 (Unit 4-5)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 2 (Unit 4-5)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 2 (Unit 4-5) Review 2: Language Vocabulary 1. Complete these sentences, using the correct form of the w ords in brackets. (Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.) 1. disabilities 2. visual 3. donation 4. disrespectful 5. hearing 2. Complete these … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Review 2 (Unit 4-5)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 5: Being part of Asean

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 5: Being part of Asean

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 5: Being part of Asean Unit 5 lớp 11: Getting started 1. Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Bảo Thy: Bố ơi, con đang định tham gia cuộc thi về Khối ASEAN và Hiến Chương ASEAN. Con thấy các bạn bạn cùng lớp … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 5: Being part of Asean

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 4: Caring for those in need

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 4: Caring for those in need

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 4: Caring for those in need Unit 4 lớp 11: Getting started 1 Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Mai: Chào bạn. Chuyện gì thế này? Sao lại có nhiều thùng trong thư viện thế này? Maria: Mình đang chuẩn bị một số … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 4: Caring for those in need

DMCA.com Protection Status