Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 181 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 181 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 181 SGK Bài 1: Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó: Bài 2: a) Khoanh vào số lớn nhất: 72, 69, 85, 47 b) Khoanh vào số bé nhất: 50, 48, 1, 58 Bài 3: Đặt tính rồi tính: 35 … Read moreGiải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 181 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 180 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 180 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 180 SGK Bài 1: a) Viết số liền trước của mỗi số sau: 35 ; 42; 70; 100; 1. ………………………… b) Viết số liền trước của mỗi số sau: 9; 37; 62; 99; 11. ……………………. Bài 2: Tính nhấm: 14 + 4 =       … Read moreGiải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 180 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 175 Bài 1: Viết các số: Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: Số liền … Read moreGiải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174 Bài 1: Viết các số: a) Từ 11 đến 20:…………………………………………………………….. b) Từ 21 đến 30:…………………………………………………………….. c) Từ 48 đến 54:…………………………………………………………….. d) Từ 69 đến 78:…………………………………………………………….. đ) Từ 89 đến 96:…………………………………………………………….. e) Từ 91 đến 100:…………………………………………………………… Bài 2: Viết số vào dưới … Read moreGiải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

DMCA.com Protection Status