Giải Toán lớp 9 Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Giải Toán lớp 9 Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau Bài 20 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau: a) y = 1,5x + 2 b) … Read moreGiải Toán lớp 9 Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa Bài 1 (trang 7 SGK Hình học 10): Lời giải: a) Đúng b) Sai Bài 2 (trang 7 SGK Hình học 10): Trong hình vẽ dưới đây, hãy chỉ ra các vector cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vector bằng nhau.   Lời giải: … Read moreGiải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ Bài 1 (trang 12 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 2 (trang 12 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 3 (trang 12 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 4 (trang 12 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 5 (trang … Read moreGiải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Tích của vectơ với một số

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Tích của vectơ với một số Bài 1 (trang 17 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 2 (trang 17 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 3 (trang 17 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 4 (trang 17 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 5 (trang … Read moreGiải Toán lớp 10 Bài 3: Tích của vectơ với một số

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o Bài 1 (trang 40 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 2 (trang 40 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 3 (trang 40 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 4 (trang 40 SGK Hình … Read moreGiải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ Bài 1 (trang 45 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 2 (trang 45 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 3 (trang 45 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 4 (trang 45 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 5 (trang … Read moreGiải Toán lớp 10 Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Bài 1 (trang 59 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 2 (trang 59 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 3 (trang 59 SGK Hình học 10): Lời giải: Bài 4 (trang 59 SGK Hình học 10): … Read moreGiải Toán lớp 10 Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

DMCA.com Protection Status