Giải Lý lớp 11 Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Giải Lý lớp 11 Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Giải Lý lớp 11 Bài 13: Dòng điện trong kim loại C1 trang 75 SGK: Vì sao người ta chọn dây bạch kim để làm nhiệt kế điện trở dùng trong công nghiệp? Trả lời: Nhiệt kế điện trở dùng trong công nghiệp là một thiết bị xác định nhiệt độ của vật dựa vào … Read moreGiải Lý lớp 11 Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Giới hạn của dãy số

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Giới hạn của dãy số Bài 1 (trang 121 SGK Đại số 11): Có 1kg chất phóng xạ độc hại. Biết rằng cứ sau một khoảng thời gian T = 24000 năm thì một nửa số chất phóng xạ này bị phân rã thành chất khác không độc hại … Read moreGiải Toán lớp 11 Bài 1: Giới hạn của dãy số

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số Bài 1 (trang 132 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau: Lời giải: Bài 2 (trang 132 SGK Đại số 11): Tính limun, limvn, limf(un), limf(vn). Từ đó có kết luận gì về giới hạn của hàm số đã … Read moreGiải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Hàm số liên tục

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Hàm số liên tục Bài 1 (trang 140 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số f(x)=x3+2x-1 tại x0=3. Lời giải: Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11): b.Trong biểu thức g(x) ở trên, cần thay số 5 bởi số nào đó … Read moreGiải Toán lớp 11 Bài 3: Hàm số liên tục

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm Bài 1 (trang 157 SGK Đại số 11): Tìm số gia của hàm số f(x) = x3, biết rằng: a.x0 = 1; Δx = 1; b.x0 = 1; Δx = -0,1; Lời giải: Số gia của hàm số được tính theo … Read moreGiải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác Bài 1 (trang 168 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau : Lời giải: Bài 2 (trang 168 SGK Đại số 11): Giải các bất phương trình sau : Lời giải: Bài 3 (trang 169 SGK Đại … Read moreGiải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

DMCA.com Protection Status