Giải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập chương 3

Giải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập chương 3 Bài 1 (trang 121 SGK Hình học 11): Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng ? a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song ; b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng … Read moreGiải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập chương 3

Giải Toán lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Giải Toán lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Bài 1 (trang 122 SGK Hình học 11): Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng. Lời giải: Bài 2 (trang 122 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây Lời giải: Chọn D. Bài 3 … Read moreGiải Toán lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Giải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập cuối năm

Giải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập cuối năm Bài 1 (trang 125 SGK Hình học 11): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A (1;1), B(0;3), C(2;4) .Xác định ảnh của tam giác ABC qua các phép biến hình sau. (a)Phép tịnh tiến theo vector v = (2;1). (b)Phép đối xứng … Read moreGiải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập cuối năm

Giải Toán lớp 12 Ôn tập cuối năm Hình học 12

Giải Toán lớp 12 Ôn tập cuối năm Hình học 12 Bài 1 (trang 99 SGK Hình học 12): Cho lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A’B’C’D’E’F’. O và O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp hai đáy, mặt phẳng (P) đi qua trung điểm của OO’ và cắt các cạnh bên của lăng trụ. Chứng … Read moreGiải Toán lớp 12 Ôn tập cuối năm Hình học 12

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 1: Khái niệm về khối đa diện Bài 1 (trang 12 SGK Hình học 12): Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó phải là một số chẵn. Cho ví dụ: Lời giải: *Gọi a là số cạnh, … Read moreGiải Toán lớp 12 Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều Bài 1 (trang 18 SGK Hình học 12): Lời giải: Học sinh tự giải Bài 2 (trang 18 SGK Hình học 12): Cho hình lập phương (H). Gọi (H’) là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm các … Read moreGiải Toán lớp 12 Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện Bài 1 (trang 25 SGK Hình học 12): Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a Lời giải: Bài 2 (trang 25 SGK Hình học 12): Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a. Lời giải: Bài 3 … Read moreGiải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương I

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương I Bài 1 (trang 17 SGK Hình học 12): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A)Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau; B)Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau; C)Tồn tại … Read moreGiải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương I

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương I

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương I Bài 1 (trang 26 SGK Hình học 12): Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thỏa mãn những tính chất nào? Lời giải: Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thỏa mãn những tính chất: – Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít … Read moreGiải Toán lớp 12 Ôn tập chương I

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Khái niệm về mặt tròn xoay

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Khái niệm về mặt tròn xoay Bài 1 (trang 39 SGK Hình học 12): Cho đường tròn tâm O bán kính r nằm trên mặt phẳng (P). Từ những điểm M nằm trên đường tròn này ta kẻ những đường thẳng vuông góc với (P). Chứng minh rằng … Read moreGiải Toán lớp 12 Bài 1 : Khái niệm về mặt tròn xoay

DMCA.com Protection Status