Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 (page 4)

Giải bài tập Toán học lớp 12

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức Bài 1 (trang 135 SGK Giải tích 12): Thực hiện các phép tính sau: a) (3-5i)+(2+4i) b) (-2-3i)+(-1-7i) c) (4+3i)-(5-7i) d) (2-3i)-(5-4i) Lời giải: a) Ta có: (3-5i)+(2+4i)=(3+2)+(-5+4)i=5-i b) Ta có: (-2-3i)+(-1-7i)=(-2-1)+(-3-7)i=-3-10i c) Ta có: (4+3i)-(5-7i)=(4-5)+(3-(-7))i=-1+10i d) …

Read More »