Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

0.0 00 Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) Bài 1: Mỗi ô sau ứng với cách đọc nào ? Bài 2: a) Viết các số 842, 965, 477, 618, 593, 404 theo mẫu: 842 = 800 + 40 + 2 b) Viết theo mẫu: 300 … Read moreGiải Toán lớp 2 bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng

0.0 00 Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng Bài 1: a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ? b) Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ ? Bài 2: Can bé đựng được 10l nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5l nước mắm. Hỏi can to … Read moreGiải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

0.0 00 Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày: Trong các hoạt động trên, Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào … Read moreGiải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

DMCA.com Protection Status