Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) Bài 1: Mỗi ô sau ứng với cách đọc nào ? Bài 2: a) Viết các số 842, 965, 477, 618, 593, 404 theo mẫu: 842 = 800 + 40 + 2 b) Viết theo mẫu: 300 + 60 … Read moreGiải Toán lớp 2 bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng Bài 1: a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ? b) Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ ? Bài 2: Can bé đựng được 10l nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5l nước mắm. Hỏi can to đựng được … Read moreGiải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày: Trong các hoạt động trên, Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào ? Hướng … Read moreGiải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học trang 176

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học trang 176 Bài 1: Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào ? Bài 3: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được: a) Hai hình tam giác b) Một hình tam giác và một hình tứ giác Bài 4: Trong hình vẽ … Read moreGiải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học trang 176

DMCA.com Protection Status