Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) Bài 1 (trang 170 SGK Toán 3): <, >, = ? 27469…27470 70000 + 30000 …99000 85100…85099 80000 + 10000..99000 30000…29000+ 1000 90000 + 9000..99000 Lời giải: 27469 < 27470 70000 + 30000 > 99000 85100 > 85099 80000 + 10000 … Read moreGiải Toán lớp 3 bài Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Bài 1 (trang 170 SGK Toán 3): Tính nhẩm a) 30000 + 40000 – 50000 = 80000 – 40000 = b) 25000 + 3000= 42000 – 2000= c)20000 x 3= 60000 : 2= d) 12000 x 2= 36000 : 6 … Read moreGiải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171 Bài 1 (trang 171 SGK Toán 3): Tính nhẩm a) 30000 + 40000 – 50000 = 80000 – (20000 + 30000 ) = 80000 – 20000 – 30000 = b) 3000 x 2 : 3 = … Read moreGiải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172 Bài 1 (trang 172 SGK Toán 3): Tính nhẩm a) 3000 + 2000 x 2 (3000 + 2000 ) x 2 = b) 14000 – 8000 : 2 (14000 – 8000 ) : 2 = Lời … Read moreGiải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về đại lượng

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về đại lượng Bài 1 (trang 172 SGK Toán 3): Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ? A.73cm B.703cm C.730cm D.70003cm Lời giải: Khoanh vào chữ B : B 703cm Bài 2 (trang 173 SGK Toán 3): Quan sát hình vẽ dưới đây … Read moreGiải Toán lớp 3 bài Ôn tập về đại lượng

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK Toán 3): Trong hình bên a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? Trung điểm đoạn thẳng ED là điểm nào? c) Xác … Read moreGiải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 1 (trang 174 SGK Toán 3): Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ? Lời giải: Diện tích hình A là 8cm2 Diện tích hình B là 10cm2 Diện tích hình C là … Read moreGiải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán Bài 1 (trang 176 SGK Toán 3): Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. tính số dân của xã năm nay Lời giải: Cách … Read moreGiải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán (tiếp theo) Bài 1 (trang 176 SGK Toán 3): Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. đoạn thứ nhất dài bằng 1/7 chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây? Lời giải: Độ dài đoạn dây thứ nhất là: 9135 … Read moreGiải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

DMCA.com Protection Status