Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

0.0 00 Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2 Bài 1: Nối các điểm để được: a) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng: b) Một hình tam giác: c) Một hình tứ giác. Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh … Read moreGiải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161

5.0 480 Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161 Bài 1 (trang 161 SGK Toán 4): Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20 601 : a) Số nào chia hết cho 2 ? Số nào nào chia hết cho 5 ? b) Số nào chia hết … Read moreGiải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

0.0 00 Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Bài 1 (trang 163 SGK Toán 4): Đặt rồi tính : a) 2057 ×13 428×125 3167 ×204 b) 7368 : 24 13 498 : 32 285 120 : 216 Lời giải: Bài 2 (trang 163 SGK Toán … Read moreGiải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

0.0 00 Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164 Bài 1 (trang 164 SGK Toán 4): Tính giá trị của các biểu thức : m +n ; m – n; m×n; m: n, với: a) m = 925 ; n = 28 b) m … Read moreGiải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

DMCA.com Protection Status