Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2 Bài 1: Nối các điểm để được: a) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng: b) Một hình tam giác: c) Một hình tứ giác. Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là: AB … Read moreGiải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161 Bài 1 (trang 161 SGK Toán 4): Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20 601 : a) Số nào chia hết cho 2 ? Số nào nào chia hết cho 5 ? b) Số nào chia hết cho 3 … Read moreGiải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Bài 1 (trang 162 SGK Toán 4): Đặt rồi tính : a) 6195 + 2785 47 836 + 5409 10 592 + 79 438 b) 5342 – 4185 29 041 – 5987 80 200 – 19 194 Lời giải: a) 8980 … Read moreGiải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Bài 1 (trang 163 SGK Toán 4): Đặt rồi tính : a) 2057 ×13 428×125 3167 ×204 b) 7368 : 24 13 498 : 32 285 120 : 216 Lời giải: Bài 2 (trang 163 SGK Toán 4): Tìm … Read moreGiải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164 Bài 1 (trang 164 SGK Toán 4): Tính giá trị của các biểu thức : m +n ; m – n; m×n; m: n, với: a) m = 925 ; n = 28 b) m 2006; n … Read moreGiải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số Bài 1 (trang 167 SGK Toán 4): Tính : Lời giải: Bài 2 (trang 167 SGK Toán 4): Tính : Lời giải: Bài 3 (trang 167 SGK Toán 4): Tìm x : Lời giải: Bài 4 (trang 168 SGK Toán 4): Diện … Read moreGiải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

DMCA.com Protection Status