Giải Toán lớp 9 Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

0.0 00 Giải Toán lớp 9 Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Bài 27 (trang 79 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy điểm P khác A và B trên đường tròn. Gọi T là giao điểm của AP với tiếp tuyến tại … Read moreGiải Toán lớp 9 Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn

0.0 00 Giải Toán lớp 9 Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn Bài 36 (trang 82 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC. Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và … Read moreGiải Toán lớp 9 Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn

Giải Toán lớp 9 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

0.0 00 Giải Toán lớp 9 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp Bài 61 (trang 91 SGK Toán 9 tập 2): a) Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 2cm. b) Vẽ hình vuông nội tiếp đường tròn (O) ở câu a). c) Tính bán kính r của đường tròn nội … Read moreGiải Toán lớp 9 Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

0.0 00 Giải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn Bài 65 (trang 94 SGK Toán 9 tập 2): Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng (đơn vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ … Read moreGiải Toán lớp 9 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Giải Toán lớp 9 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

0.0 00 Giải Toán lớp 9 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn Bài 77 (trang 98 SGK Toán 9 tập 2): Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông có cạnh là 4cm. Lời giải Hình tròn nội tiếp hình vuông có cạnh 4cm thì có R = 2cm. Vậy … Read moreGiải Toán lớp 9 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

DMCA.com Protection Status