Giải Toán lớp 1 bài Các ngày trong tuần lễ

Giải Toán lớp 1 bài Các ngày trong tuần lễ Bài 1: Trong mỗi tuần lễ: a) Em đi học vào các ngày: thứ hai,…………………………….. b) Em được nghỉ các ngày:………………………………………… Bài 2: Đọc tờ lịch của ngày hôm nay rồi viết lần lượt tên ngày trong tuần, ngày trong tháng, tên tháng: a) Hôm … Read moreGiải Toán lớp 1 bài Các ngày trong tuần lễ

Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo) Bài 1: Tính: Bài 2. Đúng ghi đ, sai ghi s Bài 3: Tính nhẩm  a)  66 – 60 =                      98 – 90 =           … Read moreGiải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

DMCA.com Protection Status