Home / Ngữ văn / Ngữ văn lớp 6 / Tóm tắt truyện Con hổ có nghĩa

Tóm tắt truyện Con hổ có nghĩa

Tóm tắt truyện Con hổ có nghĩa – Bài làm 1

Truyện kể về hai có hổ có nghĩa : Con đực đền ơn bà đỡ Trần mười lạng bạc vì bà đã cứu hổ cái qua một cơn đẻ khó . Hổ trán trắng được bác tiều phu gớ giúp khúc xương mắc ngang họng . Sau đó , nó tha một con nai đến trước mộ để tạ ơn . Hơn mười năm sau , bác tiều phu qua đời , nó đến tận mộ để đưa tiễn ân nhân . Hằng năm , cứ đến ngày giỗ bác tiều phu . Hổ trán trắng lại đưa dê hoặc lợn đến trước nhà bác

Tóm tắt truyện Con hổ có nghĩa – Bài làm 2

 

Truyện Con hổ có nghĩa gồm hai câu chuyện về loài hổ.

Truyện thứ nhất: Một bà đỡ họ Trần người huyện Đông Triều một đêm nọ được hổ cõng vào rừng. Đến nơi bà thấy một con hổ cái đang sinh nở rất khó khăn bèn giúp hổ cái sinh con trót lọt. Hổ đực mừng rỡ đào lên một cục bạc biếu bà. Nhờ có cục bạc của hổ mà bà sống qua được năm mất mùa đói kém.

Truyện thứ hai: Bác tiều ở huyện Lạng Giang đang bổ củi ở sườn núi thấy một con hổ bị hóc xương bèn giúp hổ lấy xương ra. Để tạ ơn, hổ biếu bác một con nai. Khi bác tiều mất, hổ đến viếng. Từ đó, mỗi lần giỗ bác, hổ lại đưa dê hoặc lợn về biếu gia đình bác.

Thống kê tìm kiếm

Check Also

Giải thích câu  tục ngữ: "Dây cà ra dây muống" 

Giải thích câu  tục ngữ: “Dây cà ra dây muống” 

Đề bài: Giải thích câu  tục ngữ "Dây cà ra dây muống"  Bài làm Tục ngữ ca …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *