Giải Lý lớp 12 Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Giải Lý lớp 12 Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Giải Lý lớp 12 Bài 41: Cấu tạo vũ trụ Bài 1 (trang 216 SGK Vật Lý 12): Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời Lời giải: Cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, các hành tinh và các vệ tinh. Bài 2 (trang 216 SGK Vật Lý 12): Mặt Trời có … Read moreGiải Lý lớp 12 Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch C1 trang 200 SGK: Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho trong bảng ở cuối sách (SGK) Trả lời: Bài 1 (trang 203 SGK Vật Lý 12): Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể … Read moreGiải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch

Giải Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch C1 trang 195 SGK: Quá trình phóng xạ α có phải là phân hạch hay không? Trả lời: Quá trình phóng xạ α không phải là sự phân hạch vì hai mảnh vỡ có khối lượng khác nhau nhiều. C2 trang 195 SGK: Tại sao … Read moreGiải Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân C1 trang 184 SGK: Giải thích rõ hơn bảng 36.1 Trả lời: So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học: Có sự biến đổi các phân tử như: HCl đổi thành … Read moreGiải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang 176 SGK: Nếu tưởng tượng kích thước nguyển tử to như một căn phòng kích thước (10 x 10 x 10)m thì hạt nhân có thể so sánh với vật nào? Trả lời: Nếu tưởng tượng kích thước nguyên tử … Read moreGiải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

Giải Lý lớp 12 Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo C1 trang 166 SGK: Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ – đơ – pho. Trả lời:Rơ-đơ- pho cho rằng nguyên tử gồm có hạt nhân mang điện tích dương có điện tích +Ze, trong đó tập trung hầu như toàn bộ khối … Read moreGiải Lý lớp 12 Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

Giải Lý lớp 12 Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang

Giải Lý lớp 12 Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

Giải Lý lớp 12 Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang C1 trang 164 SGK: Tại sao sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu các cọc chỉ giới có thể là sơn phát quang mà không là sơn phản quang (phản xạ ánh sáng)? Trả lời: Sơn quét trên các … Read moreGiải Lý lớp 12 Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang

DMCA.com Protection Status