Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

0.0 00 Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch C1 trang 200 SGK: Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho trong bảng ở cuối sách (SGK) Trả lời: Bài 1 (trang 203 SGK Vật Lý 12): Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch … Read moreGiải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

0.0 00 Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân C1 trang 184 SGK: Giải thích rõ hơn bảng 36.1 Trả lời: So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học: Có sự biến đổi các phân tử như: HCl … Read moreGiải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

0.0 00 Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang 176 SGK: Nếu tưởng tượng kích thước nguyển tử to như một căn phòng kích thước (10 x 10 x 10)m thì hạt nhân có thể so sánh với vật nào? Trả lời: Nếu tưởng tượng kích thước … Read moreGiải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang

Giải Lý lớp 12 Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

0.0 00 Giải Lý lớp 12 Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang C1 trang 164 SGK: Tại sao sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu các cọc chỉ giới có thể là sơn phát quang mà không là sơn phản quang (phản xạ ánh sáng)? Trả lời: Sơn quét … Read moreGiải Lý lớp 12 Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang

DMCA.com Protection Status