Giải Lý lớp 10 Bài 40 : Thực hành : Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Giải Lý lớp 10 Bài 40 : Thực hành : Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng Bài này đang trong quá trình biên soạn Thống kê tìm kiếmbài 40 lý 10giai bai tap vat ly 10 bai 40giải lí 10 bài bài 40giải lý 10 bài 40Giai Ly Lop 10 Bai … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 40 : Thực hành : Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Giải Lý lớp 10 Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất

Giải Lý lớp 10 Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất Bài 1 (trang 209 SGK Vật Lý 10) : Sự nóng chảy là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự nóng chảy là gì? Nêu các đặc điểm của sự nóng chảy. Lời giải: Sự nóng chảy : là quá … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất

Giải Lý lớp 10 Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Giải Lý lớp 10 Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng Bài 1 (trang 202 SGK Vật Lý 10) : Mô tả hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. Nói rõ phương, chiều của lực căng bề mặt. Lời giải: – Mô tả hiện tượng căng bề mặt của chất … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Giải Lý lớp 10 Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Giải Lý lớp 10 Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn Bài 1 (trang 197 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn. Lời giải: Độ nở dài Δl của vật rắn (hình trụ, đồng chất) tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn Bài 1 (trang 191 SGK Vật Lý 10) : Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì? Viết công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị của nó. Lời giải: Biến dạng đàn hồi của vật rắn là … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

Giải Lý lớp 10 Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Giải Lý lớp 10 Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình Bài 1 (trang 186 SGK Vật Lý 10) : Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này. Lời giải: Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, do đó … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Giải Lý lớp 10 Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Giải Lý lớp 10 Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học Bài 1 (trang 179 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I NĐLH. Nêu tên, đơn vị và quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức. Lời giải: Nguyên lí I … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Giải Lý lớp 10 Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng

Giải Lý lớp 10 Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng Bài 1 (trang 173 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu định nghĩa nội năng Lời giải: Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng

Giải Lý lớp 10 Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Giải Lý lớp 10 Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng Bài 1 (trang 165 SGK Vật Lý 10) : Khí lí tưởng là gì? Lời giải: Khí lí tưởng là chất khí mà các phân tử khí được coi là các chất điểm và các phân tử chỉ tương tác … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

DMCA.com Protection Status