Giải Lý lớp 10 Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất

Giải Lý lớp 10 Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất

5.0 480 Giải Lý lớp 10 Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất Bài 1 (trang 209 SGK Vật Lý 10) : Sự nóng chảy là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự nóng chảy là gì? Nêu các đặc điểm của sự nóng chảy. Lời giải: Sự nóng chảy : … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất

Giải Lý lớp 10 Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

0.0 00 Giải Lý lớp 10 Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng Bài 1 (trang 202 SGK Vật Lý 10) : Mô tả hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. Nói rõ phương, chiều của lực căng bề mặt. Lời giải: – Mô tả hiện tượng căng bề mặt … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Giải Lý lớp 10 Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn

0.0 00 Giải Lý lớp 10 Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn Bài 1 (trang 197 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn. Lời giải: Độ nở dài Δl của vật rắn (hình trụ, đồng chất) tỉ lệ thuận với độ tăng … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

0.0 00 Giải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn Bài 1 (trang 191 SGK Vật Lý 10) : Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì? Viết công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị của nó. Lời giải: Biến dạng đàn hồi của vật … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn

Giải Lý lớp 10 Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Giải Lý lớp 10 Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

0.0 00 Giải Lý lớp 10 Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình Bài 1 (trang 186 SGK Vật Lý 10) : Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này. Lời giải: Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Giải Lý lớp 10 Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Giải Lý lớp 10 Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học

0.0 00 Giải Lý lớp 10 Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học Bài 1 (trang 179 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I NĐLH. Nêu tên, đơn vị và quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức. Lời giải: Nguyên … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Giải Lý lớp 10 Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng

Giải Lý lớp 10 Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng

0.0 00 Giải Lý lớp 10 Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng Bài 1 (trang 173 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu định nghĩa nội năng Lời giải: Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng

Giải Lý lớp 10 Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

0.0 00 Giải Lý lớp 10 Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng Bài 1 (trang 165 SGK Vật Lý 10) : Khí lí tưởng là gì? Lời giải: Khí lí tưởng là chất khí mà các phân tử khí được coi là các chất điểm và các phân tử chỉ … Read moreGiải Lý lớp 10 Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

DMCA.com Protection Status