Giải Lý lớp 6 Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Giải Lý lớp 6 Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn Bài C1 (trang 58 SGK Vật Lý 6): Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại. Lời giải: Khi hơ nóng quả cầu nở ra, thể tích của nó tăng lên, quả cầu không … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Giải Lý lớp 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giải Lý lớp 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giải Lý lớp 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Bài C1 (trang 60 SGK Vật Lý 6): Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích? Lời giải: Mực nước màu trong ống thủy tinh dâng lên. … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giải Lý lớp 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Giải Lý lớp 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Giải Lý lớp 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí Bài C1 (trang 62 SGK Vật Lý 6): Có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thủy tinh khi bàn tay áp vào bình cầu? Hiện tượng này chứng tỏ thể tích không khí trong bình thay đổi … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Giải Lý lớp 6 Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Giải Lý lớp 6 Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Giải Lý lớp 6 Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt Bài C1 (trang 65 SGK Vật Lý 6): Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên? Lời giải: Khi nóng lên thanh thép nở dài ra làm chốt ngang bị gãy Bài C2 (trang … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Giải Lý lớp 6 Bài 22: Nhiệt kế – Thang đo nhiệt độ

Giải Lý lớp 6 Bài 22: Nhiệt kế – Thang đo nhiệt độ Bài C1 (trang 68 SGK Vật Lý 6): Có 3 bình đựng nước a, b, c cho thêm nước đá vào bình a để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm a. Nhúng ngón … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 22: Nhiệt kế – Thang đo nhiệt độ

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài C1 (trang 76 SGK Vật Lý 6): Khi đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang? Lời … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) Bài C1 (trang 78 SGK Vật Lý 6): Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc? Lời giải: Nhiệt độ băng phiến giảm dần đến 80oC, băng phiến bắt đầu đông đặc. Bài C2 (trang 78 SGK … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Giải Lý lớp 6 Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Giải Lý lớp 6 Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ Bài C1 (trang 80 SGK Vật Lý 6): Quần áo vẽ ở hình A2 (SGK) khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào? Lời giải: Quần áo vẽ ở hình A2 … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Giải Lý lớp 6 Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) Bài C1 (trang 84 SGK Vật Lý 6): Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và trong cốc thí nghiệm? (xem hình SGK) Lời giải: Quan sát thí nghiệm ta thấy: – Nhiệt độ … Read moreGiải Lý lớp 6 Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

DMCA.com Protection Status