Giải Lý lớp 8 Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Giải Lý lớp 8 Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học A – Ôn tập Bài 1 (trang 101 SGK Vật Lý 8): Các chất được cấu tạo như thế nào? Lời giải: Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. … Read moreGiải Lý lớp 8 Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Giải Lý lớp 8 Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt Bài C1 (trang 94 SGK Vật Lý 8): Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu ở cột … Read moreGiải Lý lớp 8 Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trông các hiện tượng cơ và nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Giải Lý lớp 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu Bài C1 (trang 92 SGK Vật Lý 8): Hãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn? Lời giải: – Năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng 3,14 lần … Read moreGiải Lý lớp 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Giải Lý lớp 8 Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt Bài C1 (trang 89 SGK Vật Lý 8): a) Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200 g nước đang sôi đổ vào 300 g nước ở nhiệt độ trong phòng. b) Tiến hành thí nghiệm … Read moreGiải Lý lớp 8 Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

Giải Lý lớp 8 Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng Bài C1 (trang 84 SGK Vật Lý 8): Trong thí nghiệm trên, yếu tô nào làm 2 cốc giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao phải làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các chỗ trống ở hai … Read moreGiải Lý lớp 8 Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

Giải Lý lớp 8 Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt Bài C1 (trang 80 SGK Vật Lý 8): Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống hay di chuyển hỗn độn theo mọi phương? Lời giải: Nước màu tím không di chuyển một cách hỗn độn mà … Read moreGiải Lý lớp 8 Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt Bài C1 (trang 77 SGK Vật Lý 8): Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? Lời giải: Điều này chứng tỏ khi nung nóng đầu A, nhiệt lượng đã được thanh đồng truyền đi đến mọi điểm và làm cho sáp nóng lên và bị chảy … Read moreGiải Lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng

Giải Lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng

Giải Lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng Bài C1 (trang 74 SGK Vật Lý 8): Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên. Lời giải: – Cọ xát miếng đồng nhiều lần lên nền khi đó miếng … Read moreGiải Lý lớp 8 Bài 21: Nhiệt năng

Giải Lý lớp 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Giải Lý lớp 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Giải Lý lớp 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Bài C1 (trang 71 SGK Vật Lý 8): Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Brao- nơ? Lời giải: Quả bóng tương tự với hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao- nơ. Bài C2 (trang … Read moreGiải Lý lớp 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

DMCA.com Protection Status