Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Write about your currently house and future house – Viết về ngôi nhà hiện tại và ngôi nhà mơ ước của bạn

Write about your currently house and future house – Viết về ngôi nhà hiện tại và ngôi nhà mơ ước của bạn

My house is on Hai Ba Trung street. It is an apartment in a building. The building is very big and it has 5 floors with many apartments. It has a basement used for everyone live in the building who parking their motocycle. Outside, it has a very big yard used to parking car. On floor 5, there has a terrace. Arround the building has drown pipe and gutter. My house is an apartment floor 2. So it is wide about 70 square metter. It is light color include 2 bedrooms , 1 kitchen, 1 living room, 1 bath room. Next to the kitchen is a balcong.

I wish i had a house and there are many plants and flowers It is about 200 square metter width. My house would have a library, with my broadband connection, the best of world! I'm pretty sure it would have a doghouse, just for the dogs! I love dogs.
I'd have an almost industrial size kitchen, at least there would be a lot of appliances that I like. And the dining area would be in the kitchen, which would be big, but cozy. And of course, not forgetting the wind cellar!

I want a modern living room with white and soft pink colors. Outdoor kitchen is a BBQ and a pool.

Ngôi nhà của tôi nằm trên con đường Hai Bà Trưng. Đó là mộ căn hộ trong một chung cư. Chung cư rất lớn và có 5 tầng với rất nhiều căn hộ. Chung cư có một tầng hầm được sử dụng để đậu xe máy ọi người sống trong chung cư. Bên ngoài, có một khoảng sân rất rộng để đậu xe hơi. Trên tầng 5 là sân thượng. Xung quanh chung cư có các ống thoát nước và máng xối. Ngôi nhà của tôi là một căn hộ ở tầng 2. Nó rộng khoảng 70 mét vuông. Nó trông sáng sủa bao gồm 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 phòng khách, 1 nhà tắm. Tiếp theo nhà bếp là ban công.

Xem thêm:  Life in the city - Cuộc sống ở thành phố

Tôi ước có một ngôi nhà và ở đó có rất nhiều cây và hoa, nó rộng khoảng 200 mét vuông. Ngôi nhà của tôi sẽ có một thư viện, với kết nối băng thông rộng, tốt nhất của thế giới ! Tôi khá chắc chắn rằng nó sẽ có một chuồng chó, chỉ cho những con chó! Tôi yêu chó.

Tôi muốn có một kích thước gần như bếp công nghiệp, ít nhất là sẽ có rất nhiều các thiết bị mà tôi thích Và khu vực ăn uống sẽ được ở trong bếp, nơi đó sẽ rất lớn nhưng ấm cúng. Và tất nhiền, không quên các hầm rượu vang!

Tôi muốn có một phòng khách hiện đại với màu sắc trắng hồn. Nhà bếp ngoài trời là một BBQ và hồ bơi.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *