Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Write about your hobby – Viết về những sở thích của bạn

Write about your hobby – Viết về những sở thích của bạn

I like traveling very much because of several reasons. First of all, traveling can make me feel relaxed and happy. Enjoying the stunning landscape and spectacular views is one of the best ways to help me get away from stress in my daily life. Second, traveling to far places is a good chance for me to broaden my horizons. When I travel a lot, I can experience many things such as cultures or customs which make a considerable contribution to my knowledge. Finally, we are more likely to make friends with many people in other places, so we will not feel lonlely and strange when traveling anywhere. In conclusion, traveling plays an essential role in my life.

Tôi thích đi du lịch vì một số lý do. Trước tiên đi du lịch có thể làm cho chúng ta cảm thấy thư giãn và vui vẻ. Tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp và những quang cảnh ngoạn mục là một trong những cách tốt nhất để giúp chúng ta thoát khỏi những căng thẳng trong đời sống hàng ngày. Thứ hai, đi du lịch đến những nơi xa là một cơ hội tốt để tôi mở rộng tầm hiểu biết của mình. Khi tôi đi du lịch nhiều tôi có thể trải nghiệm nhiều th như văn hóa hay phong tục mà đóng góp đáng kể vào kiến thức của mình. Cuối cùng, chúng ta có thể kết bạn với nhiều người ở những nơi khác, cho nên chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn và xa lạ khi đi du lịch tới bất cứ nơi đâu. Tóm lại, đi du lịch đóng vai trò cần thiết trong cuộc sống của tôi.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *