Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Write an essay about your dream last night – Viết bài tiểu luận về giấc mơ đêm qua của bạn

Write an essay about your dream last night – Viết bài tiểu luận về giấc mơ đêm qua của bạn

Last night I was dreaming of going to the theater to watch movie with my best friend. I was late and I need to hurry. When I got there in the mall at the first floor, some policeman block my way. They said the President is going to watch movie, so they blocked almost all the way to the theater to secure him. I'm pissed. My bestfriend is waiting for me and I was very late.

Then I met this security guard who help me go to the theater using the shortcut way. When I got there, I saw my bff with her date. Her date brought his baby boy. I remember I thought her date and his baby are both cute and sweet. Then her date receive a business call, and he had to go somewhere to meet his business partner. So me and my bff waits for him and plays with his baby boy. When standing on a bridge, my bff got slipped and fell down. I tried to reach her hand, but I was too late. I screamed so loud. I remember I was focusing my mind to wanting her to fall on a sofa at the first floor. She finally did. I was extremely relieved.

I took the baby boy and I ran to her. She was okay, thankfully. We sat there and have a light conversation. Her date was still busy with his phone call. So we failed to watch the movie. My bff looked dissapointed, and I remember I felt her pain. But I know there's nothing I can do to help.

It was colorful indeed, but soft colors. I have no idea what was my dream means, it was a dream last night.

Xem thêm:  Write about the kind of book you like best - Viết về thể loại sách mà bạn thích nhất

Đêm qua tôi đã mơ đi đến nhà hát để xem phim với người bạn thân nhất của tôi. Tôi đã trễ và tôi cần phải nhanh chóng. Khi tôi đến đó trong trung tâm mua sắm ở tầng đầu tiên, một số cảnh sát chặn đường tôi. Họ nói rằng Tổng thống sẽ xem phim, do đó họ chặn gần như tất cả các đường đến nhà hát để đảm bảo an toàn cho ông ta. Tôi bực mình. Bạn thân của tôi đang chờ đợi tôi và tôi đã rất muộn.

Sau đó, tôi đã gặp nhân viên bảo vệ người này đã giúp tôi đi đến nhà hát bằng con đường tắt. Khi tôi đến đó, tôi thấy người bạn thân của tôi với người tình của cô ấy. Người tình của cô ấy dẫn theo đứa trẻ nhỏ. Tôi nhớ tôi nghĩ người tình của cô ấy và đứa bé đều dễ thương và ngọt ngào. Sau đó, Người tình của cô ấy nhận được một cuộc gọi kinh doanh, và anh ấy đã phải đi một nơi nào đó để gặp gỡ đối tác kinh doanh của mình. Vì vậy, tôi và cô bạn thân của tôi chờ đợi anh ta và chơi với bé trai của anh ấy. Khi đứng trên cầu, cô bạn thân của tôi bị trượt chân và rơi xuống. Tôi đã cố gắng để chụp tay cô ấy, nhưng tôi đã quá muộn. Tôi hét lên thật lớn. Tôi nhớ tôi đã tập trung tâm trí của tôi để muốn cô ấy rơi vào một chiếc ghế sofa ở tầng đầu tiên. Cuối cùng cô đã như vậy. Tôi đã vô cùng nhẹ nhõm.

Xem thêm:  Giải thích câu tục ngữ: Cửa Khổng sân Trình

Tôi dắt đứa bé và tôi chạy đến cô ấy. Cô ấy không sao, thật may mắn. Chúng tôi ngồi đó và có một cuộc trò chuyện nhanh chóng. Người tình của cô ấy vẫn bận rộn với các cuộc gọi điện thoại. Vì vậy, chúng tôi không xem phim. Cô bạn thân của tôi trông rất thất vọng, và tôi nhớ tôi cảm thấy đau đớn của cô ấy. Nhưng tôi biết tôi không thể làm gì để có thể giúp được.

Đó là màu sắc thực sự, nhưng những màu sắc nhẹ nhàng. Tôi không có ý kiến rằng giấc mơ của tôi đã có nghĩa gì, nó chỉ là một giấc mơ vào tối hôm qua.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *