Giải Sinh lớp 7 Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Giải Sinh lớp 7 Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Giải Sinh lớp 7 Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương Bài 1: Địa phương em thường nuôi những động vật nào ? Lời giải: Nhìn chung các địa phương Việt Nam đều nuôi những loài gia súc (trâu, bò, lợn, chó, mèo …), … Read moreGiải Sinh lớp 7 Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Giải Sinh lớp 7 Bài 60: Động vật quý hiếm

Giải Sinh lớp 7 Bài 60: Động vật quý hiếm

Giải Sinh lớp 7 Bài 60: Động vật quý hiếm Bài 1: Thế nào là động vật quý hiếm ? Lời giải: Động vật quý hiếm là động vật có giá trị về : thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu…và là những động vật sống … Read moreGiải Sinh lớp 7 Bài 60: Động vật quý hiếm

Giải Sinh lớp 7 Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Giải Sinh lớp 7 Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Giải Sinh lớp 7 Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học Bài 1: Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học. Lời giải: Các biện pháp đấu tranh sinh học được trình bày ở bảng sau: STT Các biện pháp đấu tranh sinh học Tên sinh vật gây hại Tên thiên địch 1 Sử … Read moreGiải Sinh lớp 7 Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Giải Sinh lớp 7 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 7 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 7 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo) Bài 1: Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Lời giải: Số loài động vật ở môi trường nhiệt đới cao hơn hẳn so với … Read moreGiải Sinh lớp 7 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 7 Bài 57: Đa dạng sinh học

Giải Sinh lớp 7 Bài 57: Đa dạng sinh học Bài 1: Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích? Lời giải: Bài 2: Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng … Read moreGiải Sinh lớp 7 Bài 57: Đa dạng sinh học

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật . Lời giải: Cây phát sinh là một sơ đồ hình cây phát ra những nhánh từ một gốc chung(tổ tiên chung).Các nhánh ấy lại phát ra … Read moreGiải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Giải Sinh lớp 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản Bài 1: Hãy kể tên hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó. Lời giải: Ở động vật có hai hình thức sinh sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu … Read moreGiải Sinh lớp 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Giải Sinh lớp 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Giải Sinh lớp 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Giải Sinh lớp 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể Bài 1: Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục). Lời giải: Sự phân hóa và chuyên hóa các … Read moreGiải Sinh lớp 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Giải Sinh lớp 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Giải Sinh lớp 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Giải Sinh lớp 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển Bài 1: Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển , 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển. Lời giải: * Những đại diện có 3 hình thức di chuyển là : … Read moreGiải Sinh lớp 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển

DMCA.com Protection Status