Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (trang 71 sgk Lịch Sử 8): – Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất? Trả lời: Các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Bài 1 (trang 74 sgk Lịch sử 8): Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của kịch sử thế giới cận hiện đại và giải thích vì sao? Lời … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) (trang 76 sgk Lịch Sử 8): – Nêu những nét chính về tình hình nước Nga trước thế kỉ XX. Trả lời: Mâu thuẫn xã hội gay gắt, phong trào đấu … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) (trang 83 sgk Lịch Sử 8): – Bức áp phích (SGK, trang 83) nói lên điều gì? Trả lời: – Bức tranh ghi lại hình ảnh kiệt quệ của nước Nga sau chiến tranh: đói rét, … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) (trang 97 sgk Lịch Sử 8): – Em có nhận xét gì về tình hình nước Nhật trong những năm 1918 -1929 ? Trả lời: – Sau Chiến tranh thế giưới thứ nhất, Nhật Bản … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) (trang 88 sgk Lịch Sử 8): – Qua bảng thống kê (SGK, trang 88) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở ba nước Anh, Pháp, Đức? Trả lời: – … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) (trang 93 sgk Lịch Sử 8): – Theo em, hai bức ảnh (SGK, trang 93) phản ánh điều gì? Trả lời: – Bức ảnh “Bãi đỗ xe ở New York năm 1928” cho thấy sự … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939) (trang 99 sgk Lịch Sử 8): – Kể tên những phong trào đấu tranh của các nước châu Á. Trả lời: Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển rộng khắp toàn … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) (trang 105 sgk Lịch Sử 8): – Quan sát bức tranh (SGK, trang 105), em hãy giải thích tại sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước? Trả lời: Trong bức tranh, Hít-le được ví như … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX (trang 110 sgk Lịch Sử 8): – Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết. Trả lời: – Thuyết … Read moreGiải bài tập Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

DMCA.com Protection Status