Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số Bài 1 (trang 5 SGK Toán 6 tập 2): Ta biểu diễn 1/4 của hình tròn bằng cách chia hình tròn thành bốn phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1. Theo cách đó, hãy biểu diễn: a) 2/3 của … Read moreGiải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số Bài 11 (trang 11 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô vuông: Lời giải: Áp dụng tính chất nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số: – Với 2 phân số đầu tiên, … Read moreGiải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số Bài 15 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn các phân số sau: Lời giải: Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho UCLN của chúng: Bài 16 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Bộ răng đầy đủ của một người trưởng … Read moreGiải Toán lớp 6 Bài 4: Rút gọn phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số Bài 28 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): a) Quy đồng mẫu các phân số sau: -3/16 ; 5/24 ; -21/56 b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản? Từ nhận xét đó, ta có thể quy … Read moreGiải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Bài 47 (trang 28 SGK Toán 6 tập 2): Tính nhanh: Lời giải: Áp dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số: Bài 48 (trang 28 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Cắt một tấm bìa hình tròn … Read moreGiải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

DMCA.com Protection Status