Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ (trang 148 sgk Địa Lí 8): – Hãy xác định trên hình 43.1 phạm vi lãnh thổ của miền này, chỉ rõ các khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long? Trả … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ (trang 140 sgk Địa Lí 8): – Dựa vào hình 41.1, xác định vị trí và giới hạn của miền Bắc và Đông Nam Bộ? Trả lời: Miền Bắc và Đông Bắc Bộ bao gồm khu vực đồi núi … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp 1. Đề bài Đọc lát cắt tổng hợp địa lí tự nhiên từ Phan-xi-păng tới thành phố Thanh Hóa (theo tuyến cắt A-B trên sơ đồ) 2. Yêu cầu và phương pháp làm bài a … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam (trang 134 sgk Địa Lí 8): – Em hãy nêu một số sản phẩm lấy từ động vật rừng và từ biển mà em biết? Trả lời: – Làm thức ăn: thịt, cá, tôm, trứng… – Làm thuộc … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam (trang 130 sgk Địa Lí 8): – Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy nêu những nhân tố tạo nên sự phong phú về thành phần loài của sinh vật nước ta và cho ví dụ? Trả lời: … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam (trang 126 sgk Địa Lí 8): – Em hãy đọc tên các loại đất ghi ở hình 36.1? Trả lời: – Núi, đồi:    + Đất mùn núi cao trên các loại đá.    + Đất feralit đỏ và đồi núi thấp trên … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam (trang 123 sgk Địa Lí 8): – Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông, hãy: – Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta (trang 121 sgk Địa Lí 8): – Em hãy tìm trên hình 33.1 vị trí và lưu vực chin hệ thống sông nêu trong bảng 34.1? Trả lời: Dựa vào kí hiệu ở bảng chú giải để tìm … Read moreGiải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

DMCA.com Protection Status