Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 1 (trang 25 SGK Hình học 12):

Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 2 (trang 25 SGK Hình học 12):

Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 3 (trang 25 SGK Hình học 12):

Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính tỉ số giữa thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB’D’.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 4 (trang 25 SGK Hình học 12):

Cho khối chóp S.ABC. Trên các đoạn thằng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minh rằng:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 5 (trang 26 SGK Hình học 12):

Cho tam giác ABC, vuông cân ở A và AB = a. Trên đường thẳng qua C, vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho CD = a. Mặt phẳng qua C vuông góc với BD cắ BD tại F và cắt AD tại E. Tính thể tích khối tứ diện CDEF theo a.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 6 (trang 26 SGK Hình học 12):

Cho hai đường thẳng chéo nhau d và d’. Đoạn thẳng AB có độ dài bằng a trượt trên d, đoạn thẳng CD có độ dài bằng b trượt trên d’. Chứng minh rằng khối tứ diện ABCD có thể tích không đổi.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Bài 2: Cực trị của hàm số

Check Also

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương I

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương I

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương I Bài 1 (trang 17 SGK …